Çocuklar hem dikkat eksikliği ve hiperaktivite (DEHB) hem de anksiyete sorunları yaşayabilirler. Özellikle çocuklarda DEHB ve anksiyetenin bir arada bulunması oldukça yaygındır.

DEHB ve anksiyete sıkça bir arada bulunurlar, özellikle çocuklarda. Bu durum farklı koşullar olmalarına rağmen, genellikle örtüşen semptomlara sahiptirler. Sonuç olarak, bu durumları ayrı ayrı teşhis etmek zor olabilir. Ayrıca, her iki durumun da birbirini kötüleştirme potansiyeli bulunmaktadır.

Bir çocukta hem DEHB hem de anksiyete olabilir mi? 2022 yılında yapılan bir çalışma, DEHB olan kişilerin yaklaşık yarısının aynı zamanda bir anksiyete bozukluğuna sahip olduğunu öne sürmektedir.

Anksiyetenin, dikkatle ilgili semptomları olan DEHB’li kişiler arasında, hiperaktivite ve dürtüsellik yaşayanlara göre daha yaygın olduğu görünmektedir.

DEHB ve anksiyete nasıl benzerlik gösterir?

DEHB ve anksiyete farklı zihinsel sağlık koşulları olsalar da, bazı benzer semptomlara sahip olabilirler ve aynı anda ortaya çıkabilirler. İşte DEHB ve anksiyetenin bazı ortak özellikleri:

Konsantrasyon güçlüğü: Hem DEHB hem de anksiyete konsantrasyon güçlüğüne neden olabilir. Bu, DEHB’nin temel bir semptomudur, anksiyete ise hızlı düşünceler ve dikkati dağıtıcı olabilir. Erteleme: Hem DEHB hem de anksiyete ertelemeye katkıda bulunabilir. DEHB’de, bu genellikle yürütme fonksiyonları ile ilgili zorluklardan kaynaklanabilirken, anksiyete kaçınma davranışlarına neden olabilir. Uyku sorunları: Uyku sorunları hem DEHB hem de anksiyetelerle ilişkilendirilebilir. DEHB’li kişilerin düzenli bir uyku düzenini sürdürmede zorluk yaşayabilecekleri, anksiyetenin ise uykuya dalma veya uykuda kalma konusunda zorluk çıkarabileceği bilinmektedir. Endişe: Aşırı endişe, anksiyete bozukluklarının belirgin bir özelliği olmasına rağmen, DEHB’li kişiler özellikle zor buldukları görevler veya sorumluluklarla ilgili endişeler yaşayabilirler. Düşük tolerans: Her iki durum da düşük toleransa neden olabilir. İnsanlar stres faktörlerine karşı kolayca bunalabilir veya sinirlenebilirler. DEHB ve anksiyete nasıl farklıdır? DEHB ve anksiyete, farklı semptomlar ve temel özelliklere sahip ayrı zihinsel sağlık koşullarıdır.

DEHB’nin belirtileri şunlardır:

 • Dikkat eksikliği,
 • Hiperaktivite
 • Dürtüsellik
 • Odaklanma ve organizasyon zorlukları
 • Dürtü kontrolünün eksikliği

Anksiyete semptomları ise şunları içerir:

 • Aşırı endişe
 • Korku
 • Huzursuzluk
 • Kas gerginliği
 • Asabi olma
 • Algılanan tehditlere karşı kaçınma davranışları

Neden bazı çocuklar DEHB ve anksiyete yaşar?

Bazı çocuklarda DEHB ve anksiyetenin bir arada görülmesini etkileyen birkaç faktör bulunmaktadır.

Genetik her iki durumu da etkileyebilir DEHB ve anksiyetenin ikisi de genetik bir bileşene sahiptir ve aile geçmişi riski artırır. Aileler, ikizler ve evlat edinme üzerine yapılan araştırmalar, DEHB’de güçlü bir genetik yatkınlığın olduğunu ortaya koymuştur (%74’e varan kalıtsallık).

2017 yılında yapılan bir araştırma incelemesi, yaygın anksiyete bozukluğunun olasılığının %31,6’sının genetik faktörlere bağlı olduğunu öne sürmektedir.

Çevresel faktörler her iki durumu da etkileyebilir Beslenme ve travmatik beyin yaralanmaları gibi çevresel faktörler, DEHB ve anksiyete gibi çeşitli zihinsel sağlık sorunlarının gelişimiyle ilişkilendirilmiştir.

DEHB belirtileri anksiyeteyi tetikleyebilir

2021 yılında yapılan bir çalışma, DEHB’de görülen bazı yürütme fonksiyonlarının azalmasının (duygusal düzenleme ve bilişsel inhibisyon dahil) çocuğun stresle başa çıkma yeteneğini azaltabileceğini ve zamanla anksiyeteyi kötüleştirebileceğini öne sürmektedir.

Erken çocuklukta, DEHB belirtileri sonraki anksiyete belirtilerini öngörebilir, ancak tersi geçerli değildir, okul öncesi çocukları içeren bir çalışmaya göre.

Anksiyete, DEHB belirtilerine katkıda bulunabilir Aynı 2021 yılında yapılan bir çalışma, anksiyete belirtilerinin doğrudan dikkati engelleyebileceğini, huzursuzluğa neden olabileceğini ve hafif DEHB belirtilerini klinik düzeye kadar şiddetlendirebileceğini öne sürmektedir.

Bir çocuğun anksiyete veya DEHB belirtileri olduğunu gösteren hangi davranışlar olabilir? Anksiyete veya DEHB olan çocuklar çeşitli davranışlar sergileyebilir. İşte her bir durum için bazı göstergeler:

Anksiyete ile ilişkilendirilen davranışlar:

 • Aşırı endişe
 • Kaçınma
 • Fiziksel belirtiler (karın ağrısı veya baş ağrısı)
 • Asabiyet
 • Uyku bozuklukları

DEHB ile ilişkilendirilen davranışlar:

 • Dikkat eksikliği
 • Hiperaktivite
 • Dürtüsellik
 • Unutkanlık
 • Düzenleme zorlukları

DEHB ve anksiyete için tedavi nedir?

Çocuklarda DEHB ve anksiyete için tedaviler aşağıdaki seçenekleri içerebilir:

 • Terapi:

Bilişsel davranışçı terapi (BDT): hedef odaklı, kısa süreli bir psikoterapi türüdür ve negatif düşünce kalıplarını ve davranışları tanımlama ve değiştirme üzerine odaklanır. Davranış değiştirme: net beklentiler belirleme, olumlu davranışları ödüllendirme ve tutarlı sonuçlar uygulama gibi bir yaklaşımı içerir. Ebeveyn-çocuk etkileşim terapisi: ebeveynlere çocukları ile ilişkilerini güçlendirmeleri konusunda koçluk yaparak davranışsal bir müdahaledir.

Bir çocuğa DEHB ve anksiyete ile nasıl yardımcı olunur?

DEHB ve anksiyetesi olan çocukları desteklemek, yapılandırılmış ve destekleyici bir ortam oluşturmayı içerir. İşte bazı ipuçları:

Belirsizliği azaltmak için tutarlı rutinler oluşturun. Net ve açık iletişim kullanın. Sorunları daha küçük, daha yönetilebilir adımlara bölmek için çaba gösterin. Çocuğun görevlere veya aktivitelere odaklanabileceği sessiz, düzenli bir alan belirleyin. Fazla enerjiyi yönetmeye ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olmak için düzenli fiziksel aktiviteyi teşvik edin. Çocuğun düzenli kalmasına yardımcı olmak için görsel programlar veya tablolar kullanın.

Çocuğumun anksiyetesi DEHB’den mi kaynaklanıyor?

Çocuğunuzdaki anksiyetenin özellikle DEHB ile ilişkili olup olmadığını bilmek zor olabilir, ancak aşağıdaki belirtiler bunu düşündürebilir:

Durumsal tetikleyiciler: Anksiyete, DEHB zorluklarıyla ilgili durumlardan, örneğin akademik görevler veya sosyal etkileşimlerden kaynaklanır. DEHB tarafından kötüleştirilen fiziksel huzursuzluk: Anksiyete, DEHB ile ilişkili hiperaktiviteyi arttıran fiziksel huzursuzluk olarak ortaya çıkar. DEHB görevlerinde mükemmeliyetçilik: Anksiyete kaynaklı mükemmeliyetçilik özellikle DEHB’nin etkilendiği görevlerle ilişkilidir, örneğin okul ödevleri.

Uyarıcılar anksiyeteyi kötüleştirir mi?

Uyarıcılar anksiyeteyi kötüleştirmeyebilir ve hatta bazı çocuklar için faydalı olabilir. 2.959 çocuğun dahil olduğu 2015 yılında yapılan bir analiz, psikostimulan tedavisinin plaseboya göre anksiyeteyi belirgin bir şekilde azalttığını ortaya koymuştur.

Daha yüksek dozlar, ölçülen anksiyete riskinde daha fazla azalmayla ilişkilendirilmiştir. Bazı çocuklarda potansiyel olarak artan anksiyeteye rağmen, çalışma DEHB belirtilerinin yönetilmesinin genel faydalarının bu riskleri aştığını vurgular.